Budowa obwodnicy Głogówka - droga wojewódzka nr 416

W ramach budowy obwodnicy m. Głogówka przewidziano:

 • budowę nowej jezdni bitumicznej obwodnicy w ciągu DW 416,
 • budowę 4 skrzyżowań typu rondo,
 • budowę dodatkowych jezdni obwodnicy – drogi serwisowe,
 • budowę ścieżek pieszo- rowerowych,
 • budowę poboczy,
 • budowę zjazdów,
 • budowę rowów przydrożnych,
 • budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 137,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlenia przejść dla pieszych i skrzyżowań,
 • wycinkę kolidujących drzew.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana Obwodnica Głogówka zlokalizowana jest w południowej części województwa opolskiego na terenach gminy Głogówek w miejscowości Głogówek.

Początek obwodnicy zlokalizowany jest na włączeniu do zaprojektowanego skrzyżowania typu rondo na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 416 pomiędzy miejscowościami Rzepcze i Głogówek, następnie przebiega przez tereny po wschodniej stronie Głogówka. Koniec obwodnicy zlokalizowany jest na włączeniu do istniejącej drogi wojewódzkiej do projektowanego ronda na srodze wojewódzkiej nr 416 pomiędzy miejscowościami Głogówek i Głogowiec.

Teren przeznaczony pod budowę Obwodnicy Głogówka stanowią pola uprawne położone pomiędzy istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 416. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej zlokalizowana jest linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica oraz droga krajowa DK 40.

Wytrzymała konstrukcja

Zwiększenie nośności konstrukcji jezdni umożliwi swobodny przejazd ciężkich pojazdów.

Bezpiecznie do celu

Poprawa bezpieczeństwa warunków ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów jest priorytetem inwestycji.

Płynność ruchu pojazdów

Poprawa płynności ruchu pojazdów to oszczędność czasu i komfort podróżowania.

Podmiot zamawiający

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
reprezentowany przez:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127

45-231 Opole

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MOSTOPOL" sp. z o.o.

ul. Budowlanych 131/ lok. 5

45-123 Opole

OBWODNICA GŁOGÓWKA POSIADAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCE SKRZYŻOWANIA

 • z istniejącą drogą wojewódzką nr 416 na odcinku Rzepcze – Głogówek (klasa „G”),
 • z drogą powiatową nr 1210 (klasa „Z”),
 • z linią kolejową nr 137 relacji Katowice - Legnica
 • z drogą krajową nr DK 40,
 • z istniejącą drogą wojewódzką nr 416 na odcinku Głogówek - Głogowiec (klasa „G”),
 • droga gminna nr 107472 O – zlokalizowana na terenie miejscowości Głogówek,
 • droga gminna nr 107471 O – zlokalizowana na terenie miejscowości Głogówek,
 • drogi gruntowe wykorzystywane w większości dla potrzeb pojazdów rolniczych.


PARAMETRY TECHNICZNE OBWODNICY GŁOGÓWKA

 • kategoria drogi: wojewódzka,
 • klasa techniczna: G (główna) – odcinek pomiędzy rondem 3 i 4 zaprojektowany o klasie technicznej: GP (główna ruchu przyspieszonego),
 • obciążenie: 115 kN/oś,
 • prędkość projektowa: 70 km/h,
 • prędkość miarodajna: 90 km/h,
 • szerokość jezdni: 7,00 m,
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
 • szerokość ścieżki rowerowej: 3,0m,
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,25m,
 • szerokość pobocza utwardzonego na odcinku drogi klasy GP: 1,50m,
 • szerokość pobocza gruntowego utwardzonego na odcinku drogi klasy GP: 0,75m,
 • obustronne rowy drogowe,
 • obustronne pobocza gruntowe dróg serwisowych: 0,75m.