Dane kontaktowe

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Image
Zarząd Województwa Opolskiego
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127
45-231 Opole

NIP: 754-25-57-300

E-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
Tel: 77 459 18 00 (centrala)
Fax: 77 458 13 52

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Image
PRACOWNIA PROJEKTOWA "MOSTOPOL" sp. z o.o.

ul. Budowlanych 131/ lok. 5
45-123 Opole

NIP: 991-03-53-160

E-mail: biuro@mostopol.pl
Tel: +48 77 427 18 20

Przedmiot inwestycji

Budowa obwodnicy Głogówka - drogi wojewódzkiej nr 416.