Image

Mapa poglądowa inwestycji

Budowa obwodnicy Głogówka - drogi wojewódzkiej nr 416. Na mapie poglądowo lokalizacyjnej, przedstawiono obszar objęty koncepcją inwestycyjną. Teren znajduje się w granicach administracyjnych województwa opolskiego – powiat prudnicki, gmina Głogówek.

format PDFformat JPG